Добавити у вибране (CTRL+D) | Зробити стартовою

Трускавець в датах

Історія Трускавця в датах, подіях, фактах

25.04.1425 р
Найранішою (чи найстарішою) писемною згадкою про Трускавець є документ, датований 1425 р. Він був опублікований у відомих дослідникам "Актах гродських і земських" ще 1906 р. львівським істориком А.Прохазкою. Призначена королем Сигизмундом І комісія у складі комісарів - кількох львівських і перемишльських урядників - 25.04.1425 р. провела розмежування меж території Трускавця, Сільця, Модрич і Губич, які знаходилися у складі Дрогобицького староства, з шляхетським селом Тустановичі, що перебувало у володінні Ігнатія та Михайла Тустанівських, а також Матвія Міхаловського. Джерело цікаве ще й тим, що на усталеній у ході розмежування границі Трускавця і Тустанович фіксується річка Оснича, в якій у місці броду була солона вода. Тобто вже на початку XV ст. тут зафіксована соляна ропа, яка використовувалась для виварювання солі в найдавніших промислах Прикарпаття.
1427 р.
У хронологічно пізніших джерелах фіксується шляхтич Станіслав Коритко, якому належав маєток Трускавець.
1462 р.
Письмовий документ, що дійшов до нас, свідчить, що в той час трускавецькі маєтки належали шляхтичам Івану та Станіславу Коритками.
1472 р.
Коритки відступили Трускавець Тустановським. Окрім Яцька Тустановського, у 1508 р. фігурують Петро і Юрій Любінецькі.
1505 р.
Польський сейм прийняв окрему постанову, згідно з якою королівські старости не мали права втручатися в суперечки між селянами і поміщиками. Селяни були позбавлені навіть права подавати скарги на своїх поміщиків в королівський суд.
1507 р.
За джерелами XVI ст., Трускавець був самоврядним, позаяк ним управляв виборний тивун чи отаман. Такий тип управління називався волоським. Вважається, це право мало чим відрізнялося від давньоруського, а пізніше - від німецького права. Крім рільничого господарства, до якого входило кілька десятків залежних селян-рільників, у Трускавці функціонували солеварня, млин, корчма. Окремий маєток становило вибраньство - привілейоване господарство, що постачало до польського війська озброєного жовніра. Місцева церква (перша згадка про парафію належить до 1507 р.) мала непогану земельну ділянку Галицькі селяни були юридично прикріплені до землі.
Близько 1518 р.
Вважається, що на початку XVI ст. Трускавець було повернуто до державних маєтностей і знову включено до складу Дрогобицького староства, датою входження є 1518 р.
1520 р.
В Трускавці, як і по всій Польщі, запроваджено панщину.
1525 р.
Король Зігмунд Старий затвердив розмежування сіл, що належали до королівського міста Дрогобича. В їх число входив і Трускавець.
1533 р.
Трускавець остаточно перейшов у власність коронного скарбу і став належати до Дрогобицького староства. Відтак село регулярно описувалося та віднотовувалося в джерелах.
1565 р.
В Трускавці лише 4 сім'ї мали по півлана землі, решта 57 - по чверті лана. За користування землею кожна сім'я сплачувала старості по 31 грошу чиншу. Крім того, всі мешканці платили по 6 злотих 28 грош "стацили" за утримання шляхетського війська.
1570 р.
У трускавецьких селян було 20 черинів, що знаходились в дерев'яних будівлях - вежах. За сіллю приїжджали чумаки з Придніпров'я.
1692 р.
проведено ревізію села Трускавець. В акті вказано поіменно 50 селян. В той час із 58 дворів 29 мали по одному пруту ;біля 2 га землі(, 5 - по півпрута, а решта лише городи.
Середина ХVІІІ ст.
Велика солеварня в Трускавці вже належала старості, який віддав її в оренду разом з кріпаками лихварю Лейбі Зельмановичу.
1721 р.
Видано підручник санда "Натуральна історія", в якому говорилося про використання трускавецьких мінеральних вод з лікувальною метою.
1772 р.
Трускавець, як і вся Галичина і Західна Волинь, був захоплений Австрією. В селі в той час проживало 900 чоловік.
1780 р.
Н.Фіхтель повідомляє у своїх роботах деякі дані про геологічну будову і підземні води району.
1784 р.
Найпізніша згадка про трускавецьку солеварню. Австрійський уряд встановив державну монополію на видобуток солі. Солеварні були закриті.
1789-1876 рр.
Роки життя Теодора Торосевича, львівського аптекаря, хіміка, дослідника мінеральних вод Трускавця.
1794 р.
Б.Хакет подає деякі відомості про геологічну будову району та мінеральних вод.
1805 р.
Виходить робота С.Сташица, де висвітлюються результати геологорозвідувальних робіт в районі Трускавця.
1810 р.
Трускавчанин Іван Матис одержав офіційний дозвіл на використання озокериту в промислових цілях.
1810 р.
Юзеф Геккер заснував Трускавецьке гірниче товариство для пошуків нафти.
1820 р.
При бурінні однієї із свердловин було знайдено мінеральне джерело сірчаної води.
1827 р.
За розпорядженням директора австрійських державних підприємств п. Ляшевського в Трускавці, до місцевої корчми було добудовано стаціонарне приміщення на 8 кабін для ванн. Цей рік вважається роком заснування курорту Трускавця.
1828 р.
Львівський аптекар і хімік Теодор Торосевич розпочав дослідження мінеральних вод Дрогобича і Трускавця.
1833 р.
У Трускавці лікувалось 70 чоловік. Відкрито джерело "Марія"
1835-1836 рр.
Зроблені перші хімічні аналізи води "Нафтуся" Т.Торосевичем та науково обґрунтовано їх використання з лікувальною метою.
1836 р.
У Трускавці лікувалось 596 чоловік. Вийшов документ "Протокол і правила продажу з аукціону прав на оренду курорту Трускавець".
1837 р.
Курорт продається з аукціону.
1838-1857 рр.
В Трускавці будується водолікарня.
1838 р.
На Кам'яному горбі відкрито джерело "Софія".
1840 р.
Було зведено купальний дім "Нептун" на 19 кабін і 12 кімнат.
1841-1848 рр.
А.Машека призначено курортним лікарем Трускавця.
1841-1864 рр.
Курорт орендується Францом Блянком.
1842 р.
Джерела трускавецьких мінеральних вод описав В.Шайлоха, а М.Кох повторив аналізи мінеральних вод.
1842 р.
Лікар А.Машека опублікував аналізи мінеральних вод Трускавця.
1843 р.
Лікар Е.Унгер опублікував роботу про лікувальну дію мінеральних вод Трускавця на деякі хвороби людини.
1844-1857 рр.
Земельні ділянки в Трускавці орендуються священником Гнатом Облочинським.
1846 р.
В сільській школі, де вчителем був Микола Гринь, навчалось 5 учнів.
1848 р.
В Трускавці, як і по всій Галичині, скасовано панщину.
1849 р.
Вийшла робота Т.Торосевича з описом мінеральних джерел Галичини і Буковини , де є і раніше опубліковані дані про "Нафтусю".
1853 р.
Одним з орендарів курорту стали Хома Пасинковський і трускавецький священик Іван Полякевич.
1857 р.
В селі проживало 932 чоловіки.
1857 р.
В.Сполковський дає опис геологічної будови району Трускавця і припущення про генезис мінеральних вод.
1858 р.
Відкриті джерела "Емануїл" і "Анна".
1859 р.
В Трускавці збудовано римо-католицьку капличку.
1859 р.
Курорт із державного підпорядкування переходить в оренду акціонерного товариства.
1-ша половина ХІХ ст.
Трускавецький селянин Байтала почав переробляти нафту на гас, який використовувався для освітлення вулиць Дрогобича.
1869-1890 рр.
Трускавець здається в оренду приватним особам.
1861-1865 рр.
За даними лікаря Машека в Трускавці в ті часи було 13 жилих будинків, ресторан, кондитерська, концертний зал на 300 місць. В сезон на курорті лікувалось близько 1000 хворих.
1861 р.
Управління камерних маєтків продає трускавецький маєток з усім обладнанням спілці фінансистів Гартенберга і Шраєра, які по хижацьки вирубували навколишні ліси, що належали селянам.
1684 р.
В Трускавці відпочивало 425 сімей.
1880 р.
В селі налічувалось 211 дворів та 1288 чоловік населення.
80-ті рр.
Професор Львівської політехніки І.Медведський вивчав ХІХ ст. геологічну будову Трускавця і лав наукову характеристику трускавецьким поліметалічним рудам і мінералам на "Ліпках" і "Помірках".
1880-1881 рр.
Б.Родзишевський зробив новий хімічний аналіз мінерального джерела "Нафтуся".
1882 р.
Трускавецький маєток був проданий польським поміщикам.
1883 р.
В Трускавці видобуток озокериту склав 220 т.
1883 р.
Розпочато експлуатацію джерела "Марія".
1884 р.
Завершено будівництво греко-католицької церкви Св. О.Миколая.
1885 р.
Церква Св. О.Миколая була освячена.
1890 р.
Вийшла Пам'ятна книга курорту Трускавець, складена Королем Голимунтовичем на польській мові. Видобуток озокериту становив близько 1000 т.
1892 р.
Підготовлено Статут курорту Трускавець
1894 р.
Вийшли у світ "Шематиси" Перемишлянської єпархії, де містяться дані про Трускавець. В цей час в селі проживало 1189 чоловік, парохом був Петро Копалкевич.
1898 р.
За ініціативою мешканців Трускавця в курортному парку було встановлено пам'ятник великому польському поетові Адаму Міцкевичу, автор І.Баронча.
Початок ХХ ст.
На курорті був споруджений водогін, проведена каналізація головних будівель, побудовані павільйони та бювети для води.
1900-1904 рр.
В Трускавці проживала і працювала вчителем поетеса Уляна Кравченко.
2-га половина 1900 р.
Територію Галіції охопила економічна криза. Значно зменшився видобуток нафти, число приїжджих на курорті зменшилось
1900 р.
У верхів'ях курортної балки відкрито джерело N 11 "Юзя"
1901 р.
Парох Трускавця Тадей Скородинський подав до Львова інформацію про утворення читальні товариства "Просвіта" в Трускавці.
Грудень 1901 р.
В Трускавці було відкрито читальню. До неї входило 40 чоловік. Першим головою читальні був о.Тадей Скородинський, заступником - Андрій Білас.
1902 р.
В центральній балці курорту відкрито джерело N3 "Броніслава".
1903 р.
Збудовано віллу "Сіріус", нині музей історії курорту.
1909 р.
В Трускавці запроваджено освітлення вулиць лампами нафтової системи "Вашингтон і Кітзан".
1910 р.
В Трускавці побудовано костел.
1910-1913 рр.
Будівництво залізничної колії Дрогобич-Трускавець.
1911 р.
К.Герус встановив і визначив радіоактивність мінеральної води.
1911 р.
Курорт переходить у власність комерційного акціонерного товариства на чолі з Раймондом Ярошем.
1912 р.
В урочищі Помірки на місці старої озокеритної шахти було відкрито джерело N4 "Барбара".
1913 р.
На курорті відпочивало 6,5 тисяч чоловік.
1918 р.
Розпад Австро-Угорської імперії.
1919 р.
Район Трускавця, як і всієї Львівщини, захопили війська панської Польщі, які поводили себе, як завойовники. Лише за один день вони зібрали у трускавецьких селян 50 тисяч крон контрибуції. В Трускавці встановлено окупаційний режим буржуазно-поміщицької Польщі.
1924 р.
На озокеритній шахті, яка знаходилась в південній околиці Трускавця, застрайкувало 200 гірників.
1924 р.
За рахівними даними, в Трускавці діяла дільниця державної поліції.
1925 р.
Вийшов перший номер журналу "Здоров'я Трускавецьке", який видавався комісією здоров'я Трускавця. Редактор Еміль Динієц.
1925 р.
У Трускавці споруджено залізничний вокзал.
25 вересня 1927 р.
На залізничній колії з Трускавця в Солець було знайдено 7 листівок КПЗУ.
1928 р.
Е.Панович була зроблена карта поперечного розрізу грунту Трускавця.
1930 р.
В Трускавці проживало 2350 чоловік, в тому числі 1640 - українців.
1930 р.
На курорті налічувалось 147 вілл і пансіонатів.
1930 р.
"Пацифікація", проведена білополяками на Західноукраїнських землях, дійшла і до Трускавця. Забирали і били невинних селян і робітників.
1931 р.
В Трускавці було проведено маївку.
29 липня 1931 р.
В Трускавці в пансіонаті сестер Василіанок був вбитий польський посол Тадеуш Голувка трускавецькою боївкою ОУН-УПА.
1931 р.
Вийшла брошура С.Мішеля "Лікувальні фактори Трускавця"
1931 р.
Трускавець займав 2316 га разом з лісами і пасовиськами.
1931 р.
В Трускавці організована філія Львівського товариства ремісників і торговців "Зоря"
23.12.1932 р.
У Львові на подвр'ї Львівської тюрми "Бригідки", були страчені герої української революції, члени УВО Василь Білас і Дмитро Данилишин.
1933 р.
В Трускавці лише 129 господарств могли прохарчуватися з власної землі, інші жили із заробітків в Бориславі.
21.05.1933 р.
В газеті "Наше время" Трускавець зазначається, як один із кращих курортів Польщі.
1935 р.
В Нью-Йорку вийшла в світ книга о.Олекси Пристая "З Трускавця - у світ хмародерів" (спогади з минулого й сучасного) під редакцією д-ра Л.Мидловського, яку автор присвятив екселенції А.Шептицькому, галицькому митрополиту.
1935 р.
Лікування на курорті Трускавець стало круглорічним.
1936 р.
Читальня товариства "Просвіта" в Трускавці почала будівництво власного дому. В той час головою читальні був Іван Мацько.
1937 р.
Відбувся страйк трускавецьких візників та робітників, що будували віллу Гжежовському.
1938 р.
В Трускавці проживало 3382 чоловік.
24.09.1939 р.
Червона Армія увійшла в Трускавець.
Кінець 1939 р.
Трускавецький селянський комітет конфіскував поміщицькі землі. Було обрано сільську раду на чолі з Павлом Куликом.
1939 р.
В Трускавці населення виписувало 111 газет та журналів. Більшовицький режим ліквідував читальню товариства "Просвіта".
1939-1940 рр.
Був сформований санаторій Червоної Армії та 200 ліжок на базі будинку відпочинку польських панів і приватних пансіонатів.
04.07.1941 р.
В село увійшли німці.
6 серпня 1944 р.
Трускавець було звільнено від фашистів. Все найкраще обладнання було вивезене при відході німців.
1945 р.
З міста Борислава в Трускавець підведено газ.
1945 р.
Колишні селяни одноособці об'єднались в колгосп, головою якого було обрано Степана Петріва.
1945 р.
На місці розформованого військового госпіталю почав працювати санаторій Червоної Армії на 200 ліжок.
1945 р.
Відкрито санаторій "Берізка"
1945 р.
На базі приватних пансіонатів сформовано санаторій "Кришталевий палац".
1946 р.
Відкрито санаторій N2 на 200 ліжок (пізніше санаторій "Каштан").
15.06.1946 р.
Почала функціонувати центральна курортна поліклініка.
1946 р.
Підприємства торгівлі та харчування увійшли до складу Дрогобицького міжобласного відділення "Укркурортторг". До нього входило 5 магазинів на 7 робочих місць, 3 підприємства громадського харчування, ресторан, чайна та закусочна.
1947 р.
С.С.Лепський вперше впровадив в практику лікувальних закладів метод аплікації озокериту.
1947 р.
Трускавець став містом районного підпорядкування. Всесоюзним курортом.
з 1948 р.
В Трускавці налагоджено обслуговування хворих спеціалістами.
1949 р.
Організовано Трускавецьку гідрогеологічну режимно-експлуатаційну станцію.
1950 р.
На курорті лікувалось близько 54 тис. чоловік.
1950 р.
Вперше Е.С.Бурксером та Н.Е.Федоровою був визначений хімічний склад газу мінеральної води "Нафтуся".
1951-1954 рр.
В Трускавці було проведено розвідку та вивчення гідромінеральних ресурсів курорту.
1952 р.
Введено в експлуатацію санаторій "Трускавець"
1952 р.
Трускавець стає містом обласного підпорядкування.
1952 р.
Організована міська лікарня, яка мала 25 ліжок і обслуговувала 5 тис.населення.
21.01.1955 р.
З окремих дрібних підприємств був організований комбінат комунальних підприємств.
1954 р.
По вулиці Стебницькій відкрито Будинок піонерів, який в 1977 році перемістився у нове приміщення по цій же вулиці.
1955 р.
В Трускавці встановлено погруддя І.Франкові.
1957 р.
На базі санаторію N4 відкрито дитяче відділення, на базі якого організовано санаторій "Джерело".
1958 р.
На базі санаторію N1 організовувалась Трускавецька клінічна група Одеського науково-дослідного інституту курортології.
1958 р.
На базі 4 відомчих будинкоуправлінь було організоване одне, в яке входило 137 будинків загальною площею 11563 кв.м.
1958 р.
Е.Стоцьким інденером-пенсіонером, відкриті східницькі мінеральні джерела з 64,6 м.куб. води "Нафтуся" на добу.
1958 р.
В Трускавці було 13 мінеральних джерел.
1958 р.
Вийшла брошура "Курорт Трускавец и его лечебные факторы", автори Глухенький, І.Марков, Д.Візір.
1958 р.
В Трускавці налічувалось 9 санаторіїв на 2400 місць.
1959 р.
Був організований пансіонат "Дім лісника"
1960 р.
На курорті почав функціонувати новий бювет.
1961 р.
У Трускавці відбулась перша українська науково-практична конференція з питань лікувального і профілактичного харчування в санаторіях профспілки.
1961 р.
В урочищі Липки відкрито джерело N12 (свердловина 15-РК).
1961 р.
Вперше в практиці роботи курорту в курортній поліклініці відкрито кабінет психотерапії.
1961 р.
Джерело "Нафтуся" N2 на Помірках почало експлуатуватися заводом мінеральних вод для розливу води "Трускавецька"
1961 р.
В Трускавці працює 4 ощадні каси. Відкрито студію звукозапису. По вулиці Тихій відкрито дитячий садочок на 100 місць.
Січень 1962 р.
Організовано трускавецьке будівельне управління N47.
1962 р.
Відкрито пансіонат МВС УРСР на 32 ліжка.
1963 р.
В Трускавці лікувалось 98000 чоловік.
1964 р.
На курорті оздоровилось 100 тисяч чоловік. Припинено експлуатацію джерела N7 "Фердинанд". На базі відділення зв'язку організовано Трускавецький міський вузол зв'язку. По вулиці Шевченка встановлено погруддя Т.Шевченкові.
1965 р.
В Трускавці лікувалось 150 тисяч чоловік. Відкрито дієтичну їдальню "Берізка" на 800 посадочних місць територіальної ради по управлінню курортами профспілок. Введено в експлуатацію бальнеоозокеритову лікарню N1. Аматори міського Будинку культури здійснили постанову опери М.Лисенка "Наталка Полтавка". В ролі Наталки виступила Валентина Шумлянська. Засновано Трускавецьку музичну школу. Тоді в школі працювало 6 педагогів і навчався 51 учень. Затверджено генеральний план розвитку курорту, який передбачав будівництво 12 санаторіїв. Відбулась перша науково-практична конференція лікарів курорту.
1966 р.
В Трускавецькій озокеритолікарні вперше в Радянському Союзі було впроваджено механічну подачу розтопленого озокериту. Трускавецька музична школа відзначила свій перший випуск.
1967 р.
Збудоване нове 5-поверхове приміщення ЦКП. Введений в експлуатацію водогін Борислав-Трускавець з запасними резервуарами на 2000м. куб.
1967 р.
Відкрито дієтичну їдальню "Зоря" на 800 посадочних місць терради. В Трускавці проживало 11300 чоловік населення.
19.03.1968 р.
розпочав роботу санаторій "Прикарпаття".
1968 р.
Відкрито пансіонат "Нафтуся" по вул. Бориславській, 15, заснований Українським відділенням літфонду СРСР. В березні прийняв перших відвідувачів санаторій "Прикарпаття". Трускавеций комбінат перейменували в завод мін води.
1969 р.
Організовано пансіонат "Молдгаз" на 15 ліжок. Відкрито планетарій. Відвідування кіно на душу ґ населення складало 63,9 рази, а дітей - 46,3 рази.
1970 р.
На курорті відпочивало 238 чоловік. В бювет N1 почала впроваджуватись автоматична система дозувального відпуску мінеральної води. У видавництві "Каменяр" міста Львова вийшла брошура А.Альперіна "Курорт Трускавець"
1971 р.
Здано в експлуатацію Палац культури на 1025 місць. В листопаді здано пансіонат "Молдова". В центрі курорт виросло перше 9-ти поверхове приміщення - спальний корпус санаторію "Трускавець" З 1971 р. по 1974 р. проводились розширення та реконструкція санаторію "Трускавець".
1972 р.
І.П.Пасека і М.Маринов опублікували перший монографічний опис трускавецьких мінеральних вод.
1973 р.
Відкрито електрифіковане залізничне сполучення між Трускавцем і Львовом.
1974 р.
Здано санаторій "Кристал" на 1010 місць 24 лютого відкрито міжфабричний оздоровчий пансіонат- профілакторій "Полонина" Львівського міжобласного тресту птахофабрик і птахорадгоспів "Львівптахопром" на 80 ліжок. Відкрито пансіонат "Здоров'я" на 225 ліжок.
1975 р.
Здано в експлуатацію готель "Трускавець" на 487 місць. 31 травня введено в експлуатацію санаторій "Шахтар". Введено в експлуатацію автовокзал з пропускною спроможністю 300 пасажиропотоків.
15.07.1976 р.
Розпочала приймати перших відвідувачів бальнеологічна лікарня N2.
1976 р.
Організовано ансамбль пісні та танцю "Трускавчанка" при Палаці культури.
06.1977 р.
У зв'язку із 150-річчям від дня заснування курорту Трускавець, місто було нагороджене Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР. До цієї дати на фасадній стіні бювету N1 встановлено пам'ятний знак на честь дослідника трускавецьких мінеральних вод Т.Торосевича.
1977 р.
Почав функціонувати пансіонат санаторного типу "Південний" на 72 ліжка.
1977 р.
Відкрито курортну поліклініку N2.
1978 р.
У Київському видавництві "Здоров'я" вийшла брошура "Курорт Трускавець" під редакцією Шимонко.
1978 р.
Відкрито лікувальний пансіонат "Пролісок" на 60 місць.
1978 р.
На базі санаторію для дорослих відкрито підлітковий санаторій ім.50-річчя Великого Жовтня, пізніше санаторій "Юність"
02.1979 р.
В палаці культури відкрито фотовиставку "Інтерпресфото-77", де було представлено 1200 фотокарток фотопубліцистів з 78 країн світу.
1979 р.
В Бальнеоозокеритовій лікарні N1 введено в практику метод лікування з використанням лазерної терапії.
02.1979 р.
Організовано пансіонат "Смерічка" комунально-побутових підприємств Львівщини.
01.08.1979 р.
Відкрито пансіонат "Мінерал" на 230 ліжок Стебницького калійного заводу.
10.1979 р.
Почав функціонувати пансіонат санаторного типу "Либідь" на 64 ліжка.
1980 р.
Відкрито санаторії "Рубін" на 1000 ліжок і дитячий санаторій "Джерело".
1981-1982 рр.
Введено в дію санаторій "Батьківщина".
1982 р.
Відкрито санаторій-профілакторій "Карпати"
1982-1983 рр.
Побудовано санаторій "Янтар" на 1000 ліжок.
1984 р.
Збудовано санаторій "Весна" на 520 ліжок.
1984-1985 рр.
Будується санаторій "Молдова"
1986 р.
В місті збудовано 241 квартиру.
08.1986 р.
На честь 130-річчя від дня народження І.Франка в Трускавці відбулось літературно - мистецьке свято "Я син народу".
1986 р.
В Трускавці налічувалось 54 колективи художньої самодіяльності, в яких було зайнято 1500 учасників, 7 колективів мали почесне звання "народний"
08.1986 р.
Відкрився Палац культури "Мир" на 1000 місць.
08.1986 р.
Отримала нове приміщення центральна бібліотека.
02.1987 р.
Відбулась установча конференція міської організації ветеранів війни та праці.
1987 р.
В місті нараховувалось 6 спортивних залів, 3 плавальних басейни, 18 залів для занять лікувальною гімнастикою, 9 баскетбольних майданчиків, 4 тенісних корти, 2 футбольних поля. Більше 10 тисяч чоловік займались фізкультурою і спортом.
1987 р.
В Трускавці працювало 22 бібліотеки, книжковий фонд яких становив близько 500 тисяч примірників.
1987 р.
Житловий фонд міста складав 336,5 тисяч кв.метрів.
1987 р.
В підприємствах громадського харчування нараховувалось 4586 посадочних місць.
1987 р.
Кількість відпочиваючих на курорті склала 333 тисяч чоловік, у тому числі 152 тисячі - в санаторіях.
1987 р.
В Трускавці проживало 18,9 тисяч чоловік населення, з них 1650 чоловік - пенсіонери.
1987 р.
В санаторно-курортних установах Трускавця працювало 970 лікарів і 2 тисячі працівників середнього медичного персоналу. Серед них - 17 кандидатів, 1 доктор наук, 14 Заслужених лікарів республіки.
1989 р.
На Шевченківському святі вперше виступив хор "Воля" створений при товаристві "Просвіта" ім.Т.Шевченка.
1989 р.
В Трускавці працював ощадбанк і 6 його філій.
1989 р.
На курорті оздоровилось 436 тисячі чоловік, з них 230 тисячі - по путівках і курсівках.
1990 р.
Створено осередок Української республіканської партії, відновлено філію Союзу українок.
03.1990 р.
Відбулись перші демократичні вибори до міської ради народних депутатів, а в квітні відбулась перша сесія демократично обраної ради народних депутатів. Над приміщенням міської ради піднято український національний синьо-жовтий прапор.
01.01.1990 р.
В місті нараховувалось 105 підприємств, установ, організацій, в яких працювало 17,5 тисяч чоловік.
06.01.1990 р.
Вийшов перший номер часопису "Франкова криниця", фундатором якого виступила Львівська обласна рада народних депутатів. Редактор Ігор Сусюк.
1990 р.
Чисельність населення складала 20,7 тисяч чоловік, з яких 85% - українці.
1990 р.
Повернуто історичні та присвоєно нові назви вулицям та площам міста.
Зареєструвати організацію |  Добавити оголошення |  Добавити новину
Створення сайту: Веб студія WebStart
Copyright © 2005-2011 ІКС - Інформаційна курортна служба м. Трускавець. Всі права застережено
При використанні матеріалів посилання на джерело обов'язкове. При цитуванні в інтернеті - активне гіперпосилання.
Для цього без змін скопіюйте цей код:  <a href=http://www.iks.com.ua>Інформаційна куротна служба м.Трускавець</a>
Туристическая Украина: портал о туризме в Украине bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100